ชนะเลิศ

57

รองชนะเลิศอันดับ 1

60

รองชนะเลิศอันดับ 2

58

รวมอันดับ

175


เหรียญทอง

358

เหรียญเงิน

208

เหรียญทองแดง

174

เหรียญเข้าร่วม

46

รวมเหรียญ

786