สรุปรายการแข่งขันรายวัน
สพป.ชลบุรี เขต3
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่ รหัส กิจกรรม สถานที่ วันที่ เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย 0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
2 ภาษาไทย 0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
3 ภาษาไทย 0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
4 ภาษาไทย 0036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
5 ภาษาไทย 0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
6 ภาษาไทย 0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
7 ภาษาไทย 0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
8 ภาษาไทย 0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
9 ปฐมวัย 0702 การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย อาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
10 ปฐมวัย 0703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
11 ภาษาไทย 0759 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๒.๐๐ น. เวลาในการอ่านทำนองเสนาะขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทร้อยกรอง
12 ภาษาไทย 0760 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๒.๐๐ น. เวลาในการอ่านทำนองเสนาะขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทร้อยกรอง
13 ภาษาไทย 0761 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๒.๐๐ น. เวลาในการอ่านทำนองเสนาะขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทร้อยกรอง
14 ภาษาไทย 0764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
15 ภาษาไทย 0787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๗.๓๐ น. เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
16 ภาษาไทย 0788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๗.๓๐ น. เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
17 ภาษาต่างประเทศ 0795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
18 ภาษาต่างประเทศ 0796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
19 ภาษาต่างประเทศ 0800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
20 ภาษาต่างประเทศ 0801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
21 ภาษาต่างประเทศ 0813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
22 ภาษาต่างประเทศ 0814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
23 ภาษาไทย 0823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
24 ภาษาต่างประเทศ 0835 การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
25 ภาษาต่างประเทศ 0836 การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
26 ภาษาไทย 0837 การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๒.๐๐ น. เวลาในการท่องอาขยานขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทอาขยาน
27 ภาษาไทย 0838 การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๒.๐๐ น. เวลาในการท่องอาขยานขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทอาขยาน
28 ภาษาไทย 0839 การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ 01/12/2566 ๐๙.๓๐ น. ๑๒.๐๐ น. เวลาในการท่องอาขยานขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทอาขยาน
29 ภาษาต่างประเทศ 0840 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
30 ภาษาต่างประเทศ 0841 การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
31 ภาษาต่างประเทศ 0842 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 16.30 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
32 ภาษาต่างประเทศ 0843 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
33 ภาษาต่างประเทศ 0844 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 16.30 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
34 ภาษาต่างประเทศ 0845 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
35 ภาษาต่างประเทศ 0846 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
36 ภาษาต่างประเทศ 0847 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 01/12/2566 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
ลำดับ หมวดหมู่ รหัส กิจกรรม สถานที่ วันที่ เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชากยายจีน อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง ป.5/1-5/2 และ ป.4/2 29/11/2566 09.00 15.00 เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชากยายจีน อาคาร อบจ. ชั้น 4 ห้อง ป.4/1 และ ห้อง ป.6/1-6/2 29/11/2566 09.00 15.00 เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
3 คณิตศาสตร์ 0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 29/11/2566 9.00 12.00 -
4 คณิตศาสตร์ 0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 29/11/2566 9.00 12.00 -
5 คณิตศาสตร์ 0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 29/11/2566 9.00 12.00 -
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชากยายจีน อบจ. ชั้น 1 29/11/2566 09.00 - เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชากยายจีน อบจ. ชั้น 1 29/11/2566 11.00 - เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
8 คณิตศาสตร์ 0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 29/11/2566 9.00 16.30 ตัวแทนการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่ม ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี​ เขต 3 ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
9 คณิตศาสตร์ 0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 29/11/2566 9.00 16.30 ตัวแทนการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่ม ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี​ เขต 3 ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
10 คณิตศาสตร์ 0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 29/11/2566 9.00 16.30 ตัวแทนการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่ม ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี​ เขต 3 ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
11 คณิตศาสตร์ 0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 29/11/2566 9.00 16.30 ตัวแทนการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่ม ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี​ เขต 3 ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องประชุมศรีราชา สพป.ชบ.3 29/11/2566 08.00น. 16.30น. ส่งเล่มผลงานจำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 24 พ.ย.2566 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 คณิตศาสตร์ 0820 การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 29/11/2566 9.00 12.00 -
14 คณิตศาสตร์ 0821 การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 29/11/2566 9.00 12.00 -
15 คณิตศาสตร์ 0822 การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 29/11/2566 9.00 12.00 -
ลำดับ หมวดหมู่ รหัส กิจกรรม สถานที่ วันที่ เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
1 วิทยาศาสตร์ 0085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมโนรม 30/11/2566 9.00 น. 15.00 น. ตามเกณฑ์การแข่งขัน
2 วิทยาศาสตร์ 0086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมโนรม 30/11/2566 9.00 น. 15.00 น. ตามเกณฑ์การแข่งขัน
3 วิทยาศาสตร์ 0090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมโนรม 30/11/2566 9.00 น. 12.00 น. ตามเกณฑ์การแข่งขัน
4 วิทยาศาสตร์ 0091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมโนรม 30/11/2566 9.00 น. 12.00 น. ตามเกณฑ์การแข่งขัน
5 วิทยาศาสตร์ 0095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมโนรม 30/11/2566 9.00 น. 12.00 น. ตามเกณฑ์การแข่งขัน
6 วิทยาศาสตร์ 0096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมโนรม 30/11/2566 9.00 น. 12.00 น. ตามเกณฑ์การแข่งขัน