ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
สพป.ชลบุรี เขต3
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ผลการแข่งขัน
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
ทอง
เงิน
ทองแดง