ตารางการแข่งขัน
สพป.ชลบุรี เขต3
วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม สถานที่ เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย อาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
11 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๒.๐๐ น. เวลาในการอ่านทำนองเสนาะขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทร้อยกรอง
12 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๒.๐๐ น. เวลาในการอ่านทำนองเสนาะขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทร้อยกรอง
13 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๒.๐๐ น. เวลาในการอ่านทำนองเสนาะขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทร้อยกรอง
14 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๗.๓๐ น. เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๗.๓๐ น. เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
26 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๒.๐๐ น. เวลาในการท่องอาขยานขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทอาขยาน
27 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๒.๐๐ น. เวลาในการท่องอาขยานขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทอาขยาน
28 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง สังกัดสพป.ชบ. ๓ ๐๙.๓๐ น. ๑๒.๐๐ น. เวลาในการท่องอาขยานขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทอาขยาน
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 16.30 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 16.30 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 09.00 12.00 ตามเกณฑ์การแข่งขัน