ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน สถานะ
1 0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
2 0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
3 0062 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
4 0070 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
5 0071 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
6 0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 15 45 30
แข่งขัน
7 0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 14 42 28
แข่งขัน
8 0708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 5 15 10
แข่งขัน
9 0709 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 3 9 6
แข่งขัน
10 0776 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 2 10 4
แข่งขัน
11 0827 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
12 0828 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
13 0829 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
14 0830 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
15 0831 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน