ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่คอมพิวเตอร์


ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน สถานะ
1 0002 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
2 0005 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
3 0011 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
4 0016 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
5 0017 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
6 0020 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
7 0021 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
8 0024 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
9 0025 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
10 0028 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
11 0029 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
12 0044 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน