ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่หุ่นยนต์


ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน สถานะ
1 0243 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
2 0247 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
3 0250 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
4 0251 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
5 0755 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
6 0756 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
7 0757 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
8 0758 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน