ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่การงานอาชีพ


ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน สถานะ
1 0001 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
2 0003 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
3 0004 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
4 0006 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
5 0012 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
6 0013 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
7 0018 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
8 0019 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
9 0022 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
10 0023 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
11 0026 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
12 0027 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
13 0034 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
14 0048 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
15 0050 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
16 0067 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
17 0068 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
18 0734 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน