ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่ปฐมวัย


ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน สถานะ
1 0702 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 17 51 34
แข่งขัน
2 0703 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 17 51 34
แข่งขัน