ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน สถานะ
1 0014 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
2 0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
3 0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
4 0143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
5 0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
6 0145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
7 0146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
8 0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
9 0149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
10 0152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
11 0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
12 0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
13 0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
14 0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
15 0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
16 0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
17 0169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
18 0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน