ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่สุขศึกษา และพลศึกษา


ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน สถานะ
1 0738 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
2 0739 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
3 0740 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
4 0741 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
5 0816 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
6 0817 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
7 0818 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
8 0819 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน