ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่ศิลปะ-ทัศนศิลป์


ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน สถานะ
1 0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
2 0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
3 0271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
4 0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
5 0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
6 0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
7 0309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
8 0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
9 0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
10 0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
11 0313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
12 0721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
13 0832 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
14 0833 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
15 0834 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน