ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่ศิลปะ-ดนตรี


ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน สถานะ
1 0314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
2 0315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
3 0316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
4 0317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
5 0323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
6 0324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
7 0325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
8 0326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
9 0327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
10 0328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
11 0329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
12 0330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
13 0331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
14 0332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
15 0333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
16 0334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
17 0335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
18 0336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
19 0337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
20 0338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
21 0339 ศิลปะ-ดนตรี วงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
22 0341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
23 0343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
24 0345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
25 0347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
26 0348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
27 0352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
28 0353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
29 0369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
30 0370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
31 0371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 0 0
แข่งขัน
32 0372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
33 0373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
34 0374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
35 0375 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
36 0601 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
37 0602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
38 0603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
39 0604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1 1 1
ไม่มีการแข่งขัน
40 0605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
41 0643 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีสตริงคอมโบ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
42 0731 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
43 0732 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
44 0736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
45 0737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
46 0753 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยงค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
47 0781 ศิลปะ-ดนตรี วงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
48 0782 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
49 0783 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
50 0784 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
51 0793 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยงค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน