ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่ศิลปะ-นาฏศิลป์


ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน สถานะ
1 0376 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
2 0377 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
3 0378 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
4 0379 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
5 0395 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
6 0396 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
7 0398 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
8 0399 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
9 0400 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
10 0404 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน