ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ


ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน สถานะ
1 0795 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 17 17 17
แข่งขัน
2 0796 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 16 16 16
แข่งขัน
3 0800 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 18 18 18
แข่งขัน
4 0801 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 19 19 19
แข่งขัน
5 0813 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 9 18 18
แข่งขัน
6 0814 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 4 8 8
แข่งขัน
7 0835 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 15 15 15
แข่งขัน
8 0836 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 10 10 10
แข่งขัน
9 0840 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 15 15 15
แข่งขัน
10 0841 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ป.1-ป.3 17 17 17
แข่งขัน
11 0842 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ป.4-ป.6 37 74 66
แข่งขัน
12 0843 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป.4-ป.6 9 9 9
แข่งขัน
13 0844 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.1-ม.3 20 40 33
แข่งขัน
14 0845 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 2 10 4
แข่งขัน
15 0846 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.1-ม.3 1 5 2
แข่งขัน
16 0847 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 4 4 4
แข่งขัน