ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตวังภูผา
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ลำดับ
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
ทอง
เงิน
ทองแดง