ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่ภาษาไทย


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม นักเรียน ครู สถานะ
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 16 16 16
แข่งขัน
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 14 14 14
แข่งขัน
3 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 9 9 9
แข่งขัน
4 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 9 9 9
แข่งขัน
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 12 12 12
แข่งขัน
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 11 11 11
แข่งขัน
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 12 12 12
แข่งขัน
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 11 11 11
แข่งขัน
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 10 10 10
แข่งขัน
10 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 13 13 13
แข่งขัน
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 6 12 12
แข่งขัน
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 5 10 10
แข่งขัน
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 10 20 20
แข่งขัน
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 11 11 11
แข่งขัน
15 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3 7 7 7
แข่งขัน
16 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.4-ม.6 4 4 4
แข่งขัน