ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่คอมพิวเตอร์


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม นักเรียน ครู สถานะ
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 5 10 10
แข่งขัน
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 9 17 18
แข่งขัน
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 5 10 10
แข่งขัน
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 5 10 10
แข่งขัน
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 6 12 12
แข่งขัน
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 5 10 10
แข่งขัน
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 3 6 6
แข่งขัน
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 3 6 6
แข่งขัน
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 2 4 4
แข่งขัน
10 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 3 9 6
แข่งขัน
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 4 12 8
แข่งขัน
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 10 20 20
แข่งขัน
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 4 8 8
แข่งขัน
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 9 18 18
แข่งขัน