ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่หุ่นยนต์


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม นักเรียน ครู สถานะ
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 3 9 6
แข่งขัน
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 2 6 4
แข่งขัน
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 1 4 2
แข่งขัน
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 2 8 4
แข่งขัน
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 2 6 4
แข่งขัน
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 3 9 6
แข่งขัน
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 5 15 10
แข่งขัน
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 4 12 8
แข่งขัน