ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่การงานอาชีพ


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม นักเรียน ครู สถานะ
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 5 15 10
แข่งขัน
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 1 6 3
แข่งขัน
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 4 12 8
แข่งขัน
4 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 4 12 8
แข่งขัน
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 3 9 6
แข่งขัน
6 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 1 3 2
แข่งขัน
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 1 3 2
แข่งขัน
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 2 6 4
แข่งขัน
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 4 12 8
แข่งขัน
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 2 6 4
แข่งขัน
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 3 18 9
แข่งขัน
12 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 1 3 2
แข่งขัน
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 8 24 16
แข่งขัน
14 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 1 3 2
แข่งขัน
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 1 3 2
แข่งขัน
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 3 8 6
แข่งขัน
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 2 5 4
แข่งขัน
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 3 9 6
แข่งขัน