ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่สุขศึกษา และพลศึกษา


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม นักเรียน ครู สถานะ
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 1 10 3
ไม่มีการแข่งขัน
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 1 10 3
ไม่มีการแข่งขัน
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 13 26 26
ไม่มีการแข่งขัน
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 12 24 24
ไม่มีการแข่งขัน