ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่ศิลปะ-นาฏศิลป์


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม นักเรียน ครู สถานะ
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 3 30 9
แข่งขัน
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 2 20 6
แข่งขัน
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 2 18 8
แข่งขัน
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 3 36 12
แข่งขัน
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 1 12 4
แข่งขัน
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 1 12 4
แข่งขัน
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 2 28 10
แข่งขัน
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 2 32 10
แข่งขัน
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 1 5 2
แข่งขัน
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 1 2 2
ไม่มีการแข่งขัน