ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม นักเรียน ครู สถานะ
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 8 8 8
แข่งขัน
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 9 9 9
แข่งขัน
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 15 15 15
แข่งขัน
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 14 14 14
แข่งขัน
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาสเปน ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 5 10 10
แข่งขัน
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 4 8 8
แข่งขัน
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 2 4 4
แข่งขัน
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษามลายู ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเขมร ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 2 10 4
แข่งขัน
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ม.4-ม.6 3 6 6
แข่งขัน
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาสเปน ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 12 24 24
แข่งขัน
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเขมร ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษามลายู ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
31 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 8 8 8
แข่งขัน
32 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 11 11 11
แข่งขัน
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 12 12 12
แข่งขัน
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 2 10 4
แข่งขัน
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 3 15 6
แข่งขัน
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.1-ม.3 0 0 0
แข่งขัน
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 0 0 0
แข่งขัน
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 6 6 6
แข่งขัน
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 0 0 0
แข่งขัน