ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนวังทรายขาววิทยา


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86 อันดับ 6 เหรียญทอง
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 อันดับ 5 เหรียญทอง
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 50 อันดับ 7 ชมเชย
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.8 อันดับ 10 เหรียญทองแดง
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60 อันดับ 10 เหรียญทองแดง
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
11 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 51 อันดับ 10 ชมเชย
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 0
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 อันดับ 14 เหรียญเงิน
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 อันดับ 12 เหรียญทองแดง
16 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 60 อันดับ 7 เหรียญทองแดง
17 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 61 อันดับ 9 เหรียญทองแดง
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 อันดับ 11 เหรียญเงิน
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82 อันดับ 10 เหรียญทอง
20 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 อันดับ 9 เหรียญทองแดง
21 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 61 อันดับ 12 เหรียญทองแดง
22 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86 อันดับ 7 เหรียญทอง
23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 อันดับ 11 เหรียญทองแดง
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 อันดับ 8 เหรียญเงิน
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 อันดับ 5 เหรียญทอง
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 68 อันดับ 8 เหรียญทองแดง
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 อันดับ 8 เหรียญเงิน
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 อันดับ 5 เหรียญทอง
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 อันดับ 4 เหรียญทอง
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 อันดับ 10 เหรียญทอง
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 อันดับ 7 เหรียญทอง
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 อันดับ 11 เหรียญทอง