ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนเซไลวิทยาคม


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.8 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 อันดับ 8 เหรียญเงิน
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 อันดับ 7 เหรียญเงิน
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76 อันดับ 7 เหรียญเงิน
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 อันดับ 6 เหรียญทอง
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 อันดับ 4 เหรียญทอง
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.75 อันดับ 9 เหรียญเงิน
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 อันดับ 7 เหรียญทอง
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 62 อันดับ 12 เหรียญทองแดง
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 อันดับ 6 เหรียญทอง
13 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 54 อันดับ 10 ชมเชย
14 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 64 อันดับ 7 เหรียญทองแดง
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 0
16 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71 อันดับ 11 เหรียญเงิน
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง