ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 0
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 63 อันดับ 12 เหรียญทองแดง
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 อันดับ 8 เหรียญเงิน
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60 อันดับ 10 เหรียญทองแดง
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64 อันดับ 11 เหรียญทองแดง
7 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 65 อันดับ 7 เหรียญทองแดง
8 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 60 อันดับ 7 เหรียญทองแดง
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 66 อันดับ 10 เหรียญทองแดง
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 อันดับ 12 เหรียญเงิน
11 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 อันดับ 6 เหรียญทอง
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80 อันดับ 11 เหรียญทอง
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 อันดับ 4 เหรียญทอง
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 อันดับ 8 เหรียญทอง
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 อันดับ 12 เหรียญทอง
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ชนะเลิศ เหรียญทอง
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง