ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 อันดับ 11 เหรียญทองแดง
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 อันดับ 8 เหรียญเงิน
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 อันดับ 10 เหรียญทองแดง
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 อันดับ 9 เหรียญเงิน
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 อันดับ 4 เหรียญทอง
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 อันดับ 4 เหรียญทอง
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.2 อันดับ 13 เหรียญทองแดง
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 อันดับ 4 เหรียญทอง
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 อันดับ 10 เหรียญทองแดง
11 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 86 อันดับ 5 เหรียญทอง
12 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65 อันดับ 6 เหรียญทองแดง
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83 อันดับ 9 เหรียญทอง
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 อันดับ 12 เหรียญทองแดง
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 อันดับ 9 เหรียญทองแดง
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 อันดับ 5 เหรียญทอง
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 อันดับ 6 เหรียญทอง