ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.75 ชนะเลิศ เหรียญทอง
3 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
4 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.5 ชนะเลิศ เหรียญทอง
7 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 อันดับ 7 เหรียญเงิน
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 อันดับ 6 เหรียญทอง
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88 อันดับ 5 เหรียญทอง
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 อันดับ 9 เหรียญเงิน
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 อันดับ 10 เหรียญทองแดง
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 0
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 อันดับ 10 เหรียญทอง
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.8 อันดับ 5 เหรียญทอง
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
21 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
22 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 60 อันดับ 7 เหรียญทองแดง
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 85 อันดับ 5 เหรียญทอง
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 อันดับ 15 เหรียญเงิน
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 อันดับ 7 เหรียญเงิน
26 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 92 อันดับ 4 เหรียญทอง
27 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 อันดับ 5 เหรียญทองแดง
28 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 81 อันดับ 8 เหรียญทอง
29 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
30 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84 อันดับ 8 เหรียญทอง
31 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3 83 อันดับ 4 เหรียญทอง
32 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
33 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
34 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
35 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.33 อันดับ 12 เหรียญทอง
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 อันดับ 7 เหรียญทอง
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 อันดับ 6 เหรียญทอง
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 อันดับ 9 เหรียญทอง