ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
2 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 อันดับ 5 เหรียญทอง
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.6 ชนะเลิศ เหรียญทอง
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 อันดับ 5 เหรียญเงิน
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 อันดับ 4 เหรียญทอง
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 อันดับ 6 เหรียญเงิน
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84 อันดับ 7 เหรียญทอง
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 อันดับ 10 เหรียญเงิน
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77 อันดับ 4 เหรียญเงิน
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 74 อันดับ 8 เหรียญเงิน
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 อันดับ 4 เหรียญทอง
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70 อันดับ 5 เหรียญเงิน
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.75 อันดับ 4 เหรียญทอง
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82 อันดับ 6 เหรียญทอง
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 อันดับ 5 เหรียญทอง
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66 อันดับ 10 เหรียญทองแดง
21 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
22 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 82 อันดับ 4 เหรียญทอง
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64 อันดับ 11 เหรียญทองแดง
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 อันดับ 9 เหรียญเงิน
27 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 83 อันดับ 7 เหรียญทอง
28 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 อันดับ 4 เหรียญทอง
29 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
30 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 อันดับ 9 เหรียญทอง
31 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 อันดับ 7 เหรียญทอง
32 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 อันดับ 4 เหรียญทอง
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 อันดับ 5 เหรียญทอง
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 อันดับ 6 เหรียญทอง
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.5 อันดับ 4 เหรียญทอง
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
45 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 0
46 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 อันดับ 4 เหรียญทอง