ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 อันดับ 5 เหรียญทอง
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 อันดับ 4 เหรียญเงิน
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 อันดับ 4 เหรียญเงิน
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 อันดับ 9 เหรียญทอง
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 อันดับ 7 เหรียญทอง
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 อันดับ 5 เหรียญทอง
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 อันดับ 7 เหรียญทองแดง
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 61 อันดับ 6 เหรียญทองแดง
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.2 อันดับ 11 เหรียญทองแดง
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73 อันดับ 9 เหรียญเงิน
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
13 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 55 อันดับ 9 ชมเชย
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 อันดับ 5 เหรียญทอง
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 อันดับ 11 เหรียญทองแดง
17 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 90 อันดับ 6 เหรียญทอง
18 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 72 อันดับ 8 เหรียญเงิน
19 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 57 อันดับ 8 ชมเชย
20 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 70 อันดับ 5 เหรียญเงิน
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 อันดับ 8 เหรียญทอง
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 อันดับ 11 เหรียญเงิน
23 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 76 อันดับ 4 เหรียญเงิน
24 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 0
25 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 77 อันดับ 6 เหรียญเงิน
26 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3 76 อันดับ 7 เหรียญเงิน
27 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.4-ม.6 0
28 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 อันดับ 10 เหรียญเงิน
29 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 อันดับ 5 เหรียญทอง
30 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
31 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 78 อันดับ 7 เหรียญเงิน
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 อันดับ 6 เหรียญทอง
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 0
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 94 อันดับ 4 เหรียญทอง
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 อันดับ 6 เหรียญทอง
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.6 อันดับ 13 เหรียญทอง
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 อันดับ 9 เหรียญทอง
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 อันดับ 8 เหรียญทอง