ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนหนองหินวิทยาคม


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน
2 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 อันดับ 7 เหรียญทอง
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 0
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 79 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ชนะเลิศ เหรียญทอง
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 อันดับ 5 เหรียญเงิน
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 83 อันดับ 5 เหรียญทอง
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85 อันดับ 5 เหรียญทอง
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 อันดับ 5 เหรียญทอง
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 อันดับ 4 เหรียญทอง
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 อันดับ 6 เหรียญทอง
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ชนะเลิศ เหรียญทอง
30 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง
31 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 อันดับ 5 เหรียญทอง
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 อันดับ 7 เหรียญทอง
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 77 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.6 อันดับ 6 เหรียญทอง
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
44 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 77 อันดับ 5 เหรียญเงิน
45 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 58 อันดับ 8 ชมเชย
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78 อันดับ 5 เหรียญเงิน
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 อันดับ 8 เหรียญเงิน
50 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
51 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง
52 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 72 อันดับ 4 เหรียญเงิน
53 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง
54 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
55 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 87 อันดับ 5 เหรียญทอง
56 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 97.33 ชนะเลิศ เหรียญทอง
57 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 อันดับ 4 เหรียญทอง
58 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 อันดับ 4 เหรียญทอง
59 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
60 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 อันดับ 5 เหรียญทอง
61 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
62 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 อันดับ 5 เหรียญทอง
63 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
64 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
65 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 อันดับ 5 เหรียญทอง
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 อันดับ 5 เหรียญทอง
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 95 อันดับ 4 เหรียญทอง
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 อันดับ 5 เหรียญเงิน
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 อันดับ 8 เหรียญทอง
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 อันดับ 6 เหรียญทอง
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 อันดับ 7 เหรียญทอง
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 อันดับ 5 เหรียญทอง
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
93 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง