ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 อันดับ 6 เหรียญทองแดง
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 อันดับ 7 เหรียญทองแดง
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 อันดับ 10 เหรียญเงิน
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 84 อันดับ 5 เหรียญทอง
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 อันดับ 8 เหรียญทอง
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 อันดับ 9 เหรียญทองแดง
9 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 60 อันดับ 8 เหรียญทองแดง
10 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 68 อันดับ 6 เหรียญทองแดง
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 อันดับ 4 เหรียญทอง
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 อันดับ 13 เหรียญเงิน
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 อันดับ 7 เหรียญเงิน
14 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 78 อันดับ 7 เหรียญเงิน
15 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 56 อันดับ 9 ชมเชย
16 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 อันดับ 9 เหรียญทอง
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 88 อันดับ 4 เหรียญทอง
19 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 65 อันดับ 7 เหรียญทองแดง
20 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 84 อันดับ 6 เหรียญทอง
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 78.33 อันดับ 5 เหรียญเงิน
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 อันดับ 4 เหรียญทอง
23 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.35 อันดับ 10 เหรียญเงิน
24 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81 อันดับ 10 เหรียญทอง
25 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 อันดับ 8 เหรียญเงิน
26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 อันดับ 9 เหรียญทองแดง
27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 อันดับ 4 เหรียญทอง
28 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 0
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 อันดับ 7 เหรียญทอง
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 อันดับ 5 เหรียญทอง
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 อันดับ 6 เหรียญทอง
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 อันดับ 5 เหรียญทอง
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 อันดับ 5 เหรียญทอง
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 อันดับ 4 เหรียญทอง
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.75 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 อันดับ 9 เหรียญทอง
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 อันดับ 10 เหรียญทอง
41 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง
42 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง